Nyelvvizsgáról általában

reb2Szeretnél egy államilag elismert nemzetközi angol nyelvvizsgát megszerezni?

Válaszd a LanguageCert- et!

2017-től a Language Cert nyelvvizsgaközpont akkreditált vizsgahelyeként is működünk, így vizsgaszervezéssel, vizsgáztatással bővült palettánk. 

A LanguageCert vizsgák a City & Guilds angol nyelvvizsgák utódjai, miután a Peoplecert Qualifications nevű angol cég megvásárolta a City & Guilds vizsgák szellemi tulajdonjogát, és gondoskodik a vizsgák nemzetközi folytonosságáról.
A Peoplecert egy vizsgafejlesztéssel, és vizsgaszervezéssel foglalkozó globális szervezet, amely az elmúlt közel 20 évben információs technológiai és menedzsment vizsgák fejlesztésével, illetve online vizsgáztatási platformok kidolgozásával és működtetésével alapozta meg hírnevét a világ több, mint 150 országában. 

A Közös Európai Referenciakeret 6 szintjére kidolgozott vizsga számos előnyt nyújt felvételihez, diplomához, hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz. Felépítésében az egyszerűségre törekszik, és az általános, kommunikatív angol nyelvtudást méri hétköznapi, életszerű feladatokkal. 
A vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett. A LanguageCert vizsgaközpont korszerű oktatási segédanyagokkal, letölthető mintafeladatokkal, értékelt mintavizsgákkal, és felkészítő feladatokkal segíti a vizsgára való felkészülést.
A vizsga olvasáskészség, íráskészség, beszédkészség és beszédértés részekből áll. A nyelvvizsgát csak akkreditált vizsgahelyeken lehet letenni, komplexen is, illetve külön írásbeli vagy szóbeli részvizsga formájában. A vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak a sikeresen letett írásbeli és szóbeli részvizsgákért is.


A nyelvvizsga előnyei

-    Nemzetközileg is elismert egynyelvű nyelvvizsga
-    A gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt
-    A feladatok hétköznapiak, életszerűek
-    A vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett 
-    A szóbeli vizsgán tanár-diák párbeszéde zajlanak, nincs helyben végzett értékelés