reb1A nyelvvizsga felépítése

A LanguageCert Vizsgaközpont egynyelvű írásbeli, szóbeli vagy komplex angol nyelvvizsgákat kínál Magyarországon.

reb2

Írásbeli részvizsga:  

1. Olvasáskészség     
2. Íráskészség

Szóbeli részvizsga:

Beszédkészség 
2. Beszédértés

Komplex vizsga:
Írásbeli részvizsga + szóbeli részvizsga