Nyertes ERASMUS+ KA104 felnőttképzési projektünk összefoglalója

Erasmus

Nyelviskolánk akkor tudja piacvezető pozícióját megtartani, ha intézményünket nem csak technikai eszközökkel, hanem a tantestületünk professzionális felkészültségét, motiváltságát is képesek vagyunk fenntartani, ha folyamatosan európai uniós pályázatokban veszünk részt, ezáltal tágítjuk világnézetünket. A projektben részvevő öt pedagógus (a képen alsó sorban balról Hrubi Judit, Kirsteen Crawford, felül balról Szabó Kitti, Andrew Tyler, Kollár Alíz ) diplomás végzettségű, akik vallják az élethosszig tartó tanulási modell, a tanári önképzés kompetenciájuk fontosságát, ezért feláldozták szabadidejüket arra, hogy külföldi tapasztalatszerzéssel egybekötött továbbképzésen vegyenek részt.

Intézményünk célja használható tudás átadása, felkészíteni tanulóinkat az európai munkaerőpiacra, továbbá példát mutatni, meghozni más munkáltatók vállalkozó kedvét a pályázatokhoz, ezáltal erősíteni a munkaerő megtartó és létrehozó pozíciónkat a hazai piacon. Mindezen tervek megvalósításához az interdiszciplináris kompetenciák fejlesztése szükséges egy olyan nyelviskola esetében, akik nyitottak Európára.

A megvalósítási tevékenységek:

  • üzleti nyelvtanítás felnőttképzésben: Kirsteen Crawford - Olaszország
  • stressz mentes, játékos nyelvtanítás iskolalátogatással kibővítve: Andrew Tyler - Izland
  • német nyelvtanítás innovatív módszerekkel: Hrubi Judit - Málta
  • osztály management stratégiák és angol oktatási rendszer megismerése interkulturális közegben: Kollár Aliz - Anglia
  • felnőttképzési tanítási technikák és módszertani ismeretek közvetítése: Szabó Kitti - Málta

Ezeket a kurzusokat mind egy tudatosan, jól felépített prioritás mentén választottuk összeegyeztetve az intézmény stratégiai fejlődési tervével, de egyértelműen elsődleges hasznuk a személyes tapasztalás, az ismeret-anyag átadása-átvétele. A kiutazás során rálátásunk nyílik más iskolai rendszerekre, az iskolalátogatási tapasztalatszerzéssel mélyebb ismeretekhez juthatunk, melyeket kiválóan hasznosíthatunk nyelviskolánkban. Az Európai Unió tagságával eltűntek az országok közötti határok, szabad munkaerő áramlás van, a diákok számára is elérhetőek az Erasmus projektek és akár külföldön tanulhatnak tovább, melyek asszisztálásához szintén elengedhetetlen Európa ismerete.

A pályázatban szereplő minden mobilitási tevékenység hozzájárul a nyelviskola stratégiai fejlesztési tervében megfogalmazott célok megvalósításához, mely által egyértelműen biztosítják a pedagógiai innováció fenntarthatóságát. Az oktatók készségeinek, képességeinek és motivációjának fejlődése biztosított a mobilitás által, melynek hosszú távú hatása a dominó elmélet szerint a tantestület további tagjaira gyűrűzik át.


Élménybeszámoló

Erasmus élménybeszámoló - Szabó Kitti

Név: Szabó Kitti

Projekt: Brush up your teaching skills – Language Teaching Methodology Refresher Course

Helyszín: St. Giljan, Málta

Időpont: 2020. augusztus 10 - augusztus 14.

Erre a tanfolyamra való jelentkezésem indokai között elsőként azt szeretném kiemelni, hogy a felnőttek megközelítése az iskolában speciális tudást igényel, mely módszereket nem tudtuk elsajátítani még az egyetemeken mivel azok a közoktatásra vannak specializálódva, viszont új módszerekre van szükségünk, ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk a felnőttekkel együtt dolgozni.

Erasmus élménybeszámoló - Szabó Kitti

A jó nyelvi kompetenciák mellett a legújabb tanítási stratégiák elsajátítását kínálta a program nemcsak a felnőttoktatásban dolgozók számára is, így megújultan, új ötletekkel és friss tudással gazdagodva térhettem haza Máltáról. Kutatások során kimutatták, hogy a motivált diák a motivált pedagógus függvénye, ezért a kreativitás fejlesztése, a tanórák érdekessé való tétele az egyik legfontosabb célkitűzés egyike. Az általam választott kurzus EFL módszerek és technikák megismertetésével várta az érdeklődőt workshopok keretén belül, de számomra az előzetes ismeretek előhívásán alapuló interkulturális különbségek megismerésére lehetőséget adó szerep, és párban végezendő interaktív feladatok élményszerű tudásfejlesztést sejtettek, melyek be is igazolódtak.

Erasmus élménybeszámoló - Szabó Kitti

Előzetes Erasmus+ tapasztalataimra hivatkozva a különböző országokból érkező pedagógusok tapasztalatai járulékos pozitív hozadéka a tanfolyamnak, melyen keresztül a kulturális elfogadást és megismerést gyakorolhatja a résztvevő.  

Erasmus élménybeszámoló - Szabó Kitti

Másodjára fejlesztendő területnek érzem a szaktantárgyamhoz tartozó szaktudásom naprakésszé csiszolását, mivel felelősséggel tartozom szakmai fejlődésemért. Rendszeres, aktív résztvevője vagyok a hazai intézmények által kínált különböző szakmai fórumokon, konferenciákon. 2016 óta tagja és a helyi szervezője vagyok az IATEFL Hungary non-profit szervezetnek, ami a legnagyobb angol tanári szakmai szervezet hazánkban. A nyelviskola tulajdonosaként részt veszek a tanfolyamok szervezésében, a felnőttképzéshez tartozó változásokat naprakészen nyomon követem. A kommunikációs és szakmai együttműködésre való kompetenciám fejlesztendő terület, hiszen a jó nyelviskolai vezetés a siker kulcsa.

A máltai székhelyű Executive Training Institute kiváló szakértelemmel összeválogatott egyhetes kurzusa során szókincsfejlesztő feladatokkal, dráma és szerep játékokkal gazdagodtunk, ezen felül a digitális kompetenciáink fejlesztéseként megtanultuk hogyan lehet az internet segítségével keresztrejtvényt és kvízeket készíteni. A program kitért a kiejtésfejlesztés, humor a tanórán, idiomatikus kifejezések és projektmunka témakörökre is.

A számos tanfolyamok közül melyeken eddig részt vettem mindenképpen az egyik leggazdagabb tananyaggal ellátottnak tartom a casablankai születésű Lorenza lektor által profi módon megtartott képzést. 


Élménybeszámoló

Erasmus élménybeszámoló - Hrubi Judit

Név: Hrubi Judit

Projekt: Fit in Deutsch- német nyelvtanároknak

Helyszín: Málta - Mellieha

Időpont: 2021. augusztus 2 - augusztus 6.

A Bristol nyelviskola Erasmus + programján keresztül 1 hetes német tanfolyamon vehettem részt német nyelven, melyen 12 német tanár/nő 5 országból (Lengyelország, Románia, Szlovénia, Lettország és Magyarország) képviseltette magát. A tanfolyam 5 napos volt, “Fit in Deutsch” címmel. A vezetője Németországból a Carob Intézet egyik oktatója volt Gertraud Lehr, aki kimagasló szakmai tudásával már 5. éve vezet és szervez itt Máltán képzéseket.

Erasmus élménybeszámoló - Hrubi Judit

Erasmus élménybeszámoló - Hrubi Judit

A kurzus célja az volt, hogy különböző módszereket tudjunk elsajátítani annak érdekében, hogy a tanulók számára megkönnyítsük, változatosabbá tegyük, esetlegesen megszerettessük a szótanulást. Elsődlegesen azért esett erre a képzésre a választásom, mert majdnem minden tanulónál, főként a felnőttoktatásban, a szókincsfejlesztés az egyik legfontosabb és legnehezebb dolog egy idegen nyelv elsajátításában. Új és érdekes módszereket akartam megismerni ezáltal. Rengeteg új anyaggal, ötlettel, technikával gazdagon tértem haza. 

Erasmus élménybeszámoló - Hrubi Judit

Ezeket interaktív feladatok révén, különböző kompetenciák igénybevételével, párban és csoportban való workshopok keretében sajátítottuk el. Meséken, képeken, zenén keresztül, különböző játékokkal bővíthettük ismereteinket a témában. A sok ország pedagógusainak szakmai tapasztalata és a német nyelv iránti szeretetük szintén elősegítette szakmai fejlődésemet. 

Erasmus élménybeszámoló - Hrubi Judit

Úgy gondolom az Erasmus program egy kiváló lehetőség a nyelvtanárok számára, mert mindannyiunknak szükségünk van állandó fejlődésre és nyelvgyakorlásra az iskola falain kívül is, hogy mindig új eszközökkel és a technika állandó fejlődésével, és így a világ fejlődésével is együtt haladva érdekesebbé, modernebbé, egyre precízebbé tegyük az oktatást mind a magunk, mind a tanulók számára.

Délutánonként különböző fakultatív programokon vehettünk részt, megismerhettük a helyi nevezetességeket és ételspecialitásokat. A máltai embereket és élvezhettük a tenger szépségét is. 


Experience report

Erasmus élménybeszámoló - Andy Tyler

Smart Teachers Play More

Iceland Nov 2021

Andy Tyler

The goal of this course was to learn how to combine academic subjects and language learning with play and movement games to optimise learning.

The SMART TEACHERS PLAY MORE approach is inspired by sports, storytelling and mindfulness activities. It encourages multiple learning techniques incorporating visual, auditory, reading and writing and kinesthetic learning styles among others.

Erasmus élménybeszámoló - Andy Tyler

In my teaching career I’ve become increasingly aware of the decrease in the basic life competences of young people. I was also particularly drawn to this course being a kinesthetic learner myself and because I also enjoy listening to and telling stories.

Erasmus élménybeszámoló - Andy Tyler

Recent research shows that students move a lot less than they should and at the same time the pressure on teachers to show top academic results with a class of students with different needs is increasing. As a holistic approach, these methods enable students to work on cognitive, physical and social competences simultaneously.

The course included participants from many countries and I found the cultural exchange and knowledge sharing amongst participants to be as fascinating as the course itself. A visit to an Icelandic school in Reykjavik was particularly enlightening.

I began using the techniques I learned immediately on returning to the classroom at home and have found the results to be remarkable. I also shared my experiences at an ITEFL Creative Cafe shortly after my return and it was warmly received.

I would thoroughly recommend this course to anyone wishing to make their classroom more dynamic and interactive, particularly where a great deal of differentiation is required.


Experience report

Erasmus élménybeszámoló - Kirsteen Crawford

Name: Crawford Kirsteen

Project: Enhancing Motivation Strategies in the Contemporary Classroom

Location: Split, Croatia

Date: 2022. June 26.- 2022. July 2.

The main reason I chose this course was the relevance it has on today’s students. Throughout the lockdown period and the Pandemic in general, I have seen many of my young and adult students change from being curious interactive people to withdrawn and lacking motivation in the classroom. Secondly, as I found with a lot of my fellow teacher’s on the course, not only the student’s lacked motivation but the teachers themselves, myself included! The world is forever changing around us so teaching methods and materials should change too.

Erasmus élménybeszámoló - Kirsteen Crawford

Erasmus élménybeszámoló - Kirsteen Crawford

Erasmus élménybeszámoló - Kirsteen Crawford

The one week course gave a fresh new approach and insight into teaching and how different cultures tackle the same issues. We focused on pair and group activities learning different ways of bringing modern technology to the classroom. This included doing a video project/presentation of several hotspots around Split which can be implemented to any country with single or group participation. Other creative activities included expressing feelings and telling stories through our own photos that we have on our phones. Using a teacher friendly online app to create team based games for the students. We also learned to teach grammar through stories which I found to be invaluable as this is one of the main motivation problems for my students of all age groups. Other drama and game based learning methods were also taught as a way of bringing our shy or non-responsive students out of their shells.

Sometimes as a Language teacher we learn to follow protocol, this course taught me to think outside the box and not to be afraid of trying new techniques.

As this was my first Erasmus, I wasn’t sure what to expect but overall I found the course, location, lecturers and participants to be inspiring. The Course was rather large with around 100 participants, so meeting teachers from 13 different countries was great for culture based team building. I have gained new motivational resources and ideas to share with my students back home and refreshed myself with the whole experience In the process.


Élménybeszámoló

Erasmus élménybeszámoló - Kollár Aliz

Név: Kollár Aliz

Projekt: Reducing early school leaving- Treatment and prevention of dropouts

Helyszín: Heraklion, Kréta

Időpont: 2022. július 25 - 2022. július 31.

Kutatások és beszámolók is bizonyítják, hogy Európában, de szinte az egész világon különböző életkorú fiatalok ezrei hagyják abba a különféle oktatási intézményekbe megvalósuló tanulási folyamatokat, melynek számos oka van. Ennek nemcsak az aluliskolázottság lesz a következménye, de magával vonz foglalkoztatottsági, társadalmi és szociális hátrányokat, gyakran kirekesztettséghez is vezet. Ezt a lemorzsolódást tapasztalom a munkám során a nyelviskolában is, valamint a közoktatási intézményben is. Az egyetemi tanulmányaim során nem kaptam olyan tudást, mely ennek a problémának a felismerésében és megoldásában segítségemre lenne, így fontosnak tartottam, hogy ehhez kapcsolódó ismeretanyag is rendelkezésemre álljon, s eredményesen tudjam használni a mindennapi munkavégzés során.

Erasmus élménybeszámoló - Kollár Aliz

Erasmus élménybeszámoló - Kollár Aliz

A 7 napos képzés kezdeti szakaszában olyan technikákat tanultunk meg, mely segített megismerni a saját testi és lelki működésem, hozzájárult egy relaxált, nyugodt légkör megteremtéséhez, mely szintén szükséges a tanítási folyamatban, hiszen a túlterhelt, stresszes tanulók gyakran motiválatlanokká is válnak. A tanulók testi- lelki egyensúlyának fenntartása szükséges a pozitív fejlődéshez is. A témához kapcsolódó elméleti háttér megismertetését Kostis Flouris tartotta. Rendkívül hasznosnak tartottam azt a részt, amely a hallgatás 4 szakaszát ismertette meg velünk. Ehhez szituációs feladatokat is rendelt, melyet vagy önállóan vagy páros munkában kellett megoldanunk, fokozva az elmélet mélyítését.

Erasmus élménybeszámoló - Kollár Aliz

Erasmus élménybeszámoló - Kollár Aliz

A 3. és 4. napon azokkal a faktorokkal ismerkedtünk meg Xara Fournari vezetésével, mely bevezetett minket abba, hogyan tudjuk már a kezdetekben felismerni a korai lemorzsolódás jeleit, a motiváció hiányát, valamint hogy konkrét lépéseket kell tennünk a probléma gyors megoldása érdekében. Előtérbe helyeződtek a különböző tanulási nehézségek is, melyek szintén gátolják a nyelvelsajátítási folyamatokat is. E kapcsán is kitértünk olyan technikákra, mely támogatja a tanulót abban, hogy a mindennapi életben és a nyelvtanulásban is sikereket érjen el. Elsajátítottuk azt is, hogy az iskola, család és közösség kapcsolatát hogyan tudjuk javítani, erősíteni az oktatási rendszerből való lemorzsolódás érdekében.

Erasmus élménybeszámoló - Kollár Aliz

A 7 napos képzés során nemcsak a már említett tudásanyagom bővült, de kulturális ismereteim tárháza is gazdagodott. Nyelvoktató pedagógusként vallom, hogy a gyorsan változó világ, a tanulók motivációs szintjének emelése, a tanári kiégés elkerülése, valamint saját szakmai fejlődésem miatt is fontos szaktudásom rendszeres fejlesztése. Kommunikációs készségeim is magasabb szintre kerültek. Olyan ötleteket is elsajátítottam, (projektek, szülők bevonása az oktatásba) mellyel gazdagabbá tudom tenni tanóráimat, oldottabb légkört tudok megteremteni.

Erasmus képzés során ez volt az első lehetőségem, hogy részt tudtam venni egy ilyen magas szintű tanfolyamon, de életre szóló élményekkel és tapasztalatokkal lettem gazdagabb.