Nyertes ERASMUS+ KA104 felnőttképzési projektünk összefoglalója

Erasmus

Nyelviskolánk akkor tudja piacvezető pozícióját megtartani, ha intézményünket nem csak technikai eszközökkel, hanem a tantestületünk professzionális felkészültségét, motiváltságát is képesek vagyunk fenntartani, ha folyamatosan európai uniós pályázatokban veszünk részt, ezáltal tágítjuk világnézetünket. A projektben részvevő öt pedagógus (a képen alsó sorban balról Hrubi Judit, Kirsteen Crawford, felül balról Szabó Kitti, Andrew Tyler, Kollár Alíz ) diplomás végzettségű, akik vallják az élethosszig tartó tanulási modell, a tanári önképzés kompetenciájuk fontosságát, ezért feláldozták szabadidejüket arra, hogy külföldi tapasztalatszerzéssel egybekötött továbbképzésen vegyenek részt.

Intézményünk célja használható tudás átadása, felkészíteni tanulóinkat az európai munkaerőpiacra, továbbá példát mutatni, meghozni más munkáltatók vállalkozó kedvét a pályázatokhoz, ezáltal erősíteni a munkaerő megtartó és létrehozó pozíciónkat a hazai piacon. Mindezen tervek megvalósításához az interdiszciplináris kompetenciák fejlesztése szükséges egy olyan nyelviskola esetében, akik nyitottak Európára.

A megvalósítási tevékenységek:

  • üzleti nyelvtanítás felnőttképzésben: Kirsteen Crawford - Olaszország
  • stressz mentes, játékos nyelvtanítás iskolalátogatással kibővítve: Andrew Tyler - Izland
  • német nyelvtanítás innovatív módszerekkel: Hrubi Judit - Málta
  • osztály management stratégiák és angol oktatási rendszer megismerése interkulturális közegben: Kollár Aliz - Anglia
  • felnőttképzési tanítási technikák és módszertani ismeretek közvetítése: Szabó Kitti - Málta

Ezeket a kurzusokat mind egy tudatosan, jól felépített prioritás mentén választottuk összeegyeztetve az intézmény stratégiai fejlődési tervével, de egyértelműen elsődleges hasznuk a személyes tapasztalás, az ismeret-anyag átadása-átvétele. A kiutazás során rálátásunk nyílik más iskolai rendszerekre, az iskolalátogatási tapasztalatszerzéssel mélyebb ismeretekhez juthatunk, melyeket kiválóan hasznosíthatunk nyelviskolánkban. Az Európai Unió tagságával eltűntek az országok közötti határok, szabad munkaerő áramlás van, a diákok számára is elérhetőek az Erasmus projektek és akár külföldön tanulhatnak tovább, melyek asszisztálásához szintén elengedhetetlen Európa ismerete.

A pályázatban szereplő minden mobilitási tevékenység hozzájárul a nyelviskola stratégiai fejlesztési tervében megfogalmazott célok megvalósításához, mely által egyértelműen biztosítják a pedagógiai innováció fenntarthatóságát. Az oktatók készségeinek, képességeinek és motivációjának fejlődése biztosított a mobilitás által, melynek hosszú távú hatása a dominó elmélet szerint a tantestület további tagjaira gyűrűzik át.

Élménybeszámoló

Erasmus élménybeszámoló - Szabó Kitti

Név: Szabó Kitti

Projekt: Brush up your teaching skills – Language Teaching Methodology Refresher Course

Helyszín: St. Giljan, Málta

Időpont: 2020. augusztus 10.- 2020. augusztus 14.

Erre a tanfolyamra való jelentkezésem indokai között elsőként azt szeretném kiemelni, hogy a felnőttek megközelítése az iskolában speciális tudást igényel, mely módszereket nem tudtuk elsajátítani még az egyetemeken mivel azok a közoktatásra vannak specializálódva, viszont új módszerekre van szükségünk, ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk a felnőttekkel együtt dolgozni.

Erasmus élménybeszámoló - Szabó Kitti

A jó nyelvi kompetenciák mellett a legújabb tanítási stratégiák elsajátítását kínálta a program nemcsak a felnőttoktatásban dolgozók számára is, így megújultan, új ötletekkel és friss tudással gazdagodva térhettem haza Máltáról. Kutatások során kimutatták, hogy a motivált diák a motivált pedagógus függvénye, ezért a kreativitás fejlesztése, a tanórák érdekessé való tétele az egyik legfontosabb célkitűzés egyike. Az általam választott kurzus EFL módszerek és technikák megismertetésével várta az érdeklődőt workshopok keretén belül, de számomra az előzetes ismeretek előhívásán alapuló interkulturális különbségek megismerésére lehetőséget adó szerep, és párban végezendő interaktív feladatok élményszerű tudásfejlesztést sejtettek, melyek be is igazolódtak.

Erasmus élménybeszámoló - Szabó Kitti

Előzetes Erasmus+ tapasztalataimra hivatkozva a különböző országokból érkező pedagógusok tapasztalatai járulékos pozitív hozadéka a tanfolyamnak, melyen keresztül a kulturális elfogadást és megismerést gyakorolhatja a résztvevő.  

Másodjára fejlesztendő területnek érzem a szaktantárgyamhoz tartozó szaktudásom naprakésszé csiszolását, mivel felelősséggel tartozom szakmai fejlődésemért. Rendszeres, aktív résztvevője vagyok a hazai intézmények által kínált különböző szakmai fórumokon, konferenciákon. 2016 óta tagja és a helyi szervezője vagyok az IATEFL Hungary non-profit szervezetnek, ami a legnagyobb angol tanári szakmai szervezet hazánkban. A nyelviskola tulajdonosaként részt veszek a tanfolyamok szervezésében, a felnőttképzéshez tartozó változásokat naprakészen nyomon követem. A kommunikációs és szakmai együttműködésre való kompetenciám fejlesztendő terület, hiszen a jó nyelviskolai vezetés a siker kulcsa.

Erasmus élménybeszámoló - Szabó Kitti

A máltai székhelyű Executive Training Institute kiváló szakértelemmel összeválogatott egyhetes kurzusa során szókincsfejlesztő feladatokkal, dráma és szerep játékokkal gazdagodtunk, ezen felül a digitális kompetenciáink fejlesztéseként megtanultuk hogyan lehet az internet segítségével keresztrejtvényt és kvízeket készíteni. A program kitért a kiejtésfejlesztés, humor a tanórán, idiomatikus kifejezések és projektmunka témakörökre is.

A számos tanfolyamok közül melyeken eddig részt vettem mindenképpen az egyik leggazdagabb tananyaggal ellátottnak tartom a casablankai születésű Lorenza lektor által profi módon megtartott képzést.